Sales representative jobs in Abroad

6,994 vacancies

Search Results:

Sales Representative

new
 ...Job Purpose and Impact The Sales Representative I will participate in face-to- face and remote selling to our new and existing customers, selling directly or indirectly through various sales channels. We seek a results-oriented professional who, with guidance... 

Cargill

China
14 hours ago

Sales Representative

Job Description : Site Name: China - Guangdong - Shenzhen Posted Date: Sep 10 2021 主要工作职责 Key Responsibilities:(概括关键职责及每项职责所要达成的结果 primary deliverables of roles) 负责对所辖指定药店客户的维护,通过落实拜访六步骤,达成对药店的管理目标。这些工作包括,但不限于:产品分销、理货陈列、门店库存、符合国家要求的建议零售价、助销提示物POSM的陈列、门店促销、店员教育、市场推...

GlaxoSmithKline Pte Ltd

China
4 days ago

SALES REPRESENTATIVE

The Sales Representatives - Asia is the main point of contact to prospects or clients. He/she is in charge of promoting Hiventy services, identifying prospective clients, and supporting current clients. The Sales Rep provides adequate solutions for every customer. The... 

Hiventy Asia

Vietnam
5 days ago

Sales Representative

 ...Key Responsibility 主要职责: Manage sales territories to sell product in vascular area. Provide technical support at every point of sales & marketing activities. Become knowledgeable of major product lines. Understand and communicate customer requirements and... 

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)

China
14 days ago

Sales Representative

 ...are looking for a driven individual who is interested in applying their passion in a fast-paced, startup environment as our Sales Representatives. Some things you will learn: Business development & lead generation Persuasion and influence technique Telesales... 

Glints Vietnam

Vietnam
17 days ago

Sales Representative

Job Purpose and Impact 销售代表我将参与面对面和远程销售给我们的新客户和现有客户,直接或间接通过各种销售渠道销售。 在担任此角色时,您将在指导下帮助评估客户需求并提出适当的产品、服务和解决方案。 Key Accountabilities 参与制定和交付销售投标、演示和提案,并参与产品演示。 帮助识别和联系潜在客户,建立关系以生成未来的销售和重复业务。 凭借对产品的基本知识、特点和市场,销售和刺激了对一系列产品的需求。 规划日常活动,包括客户访问和量化和定性目标。...

Cargill

China
10 days ago

Sales Representative

Job Purpose and Impact 销售代表将直接或间接地通过各种销售渠道,以面对面或远程销售方式,为我们的新客户和现有客户提供销售服务。我们寻找一个以结果为导向的专业销售,他将协助评估客户需求,进而提出适当的产品、服务和解决方案 Key Accountabilities 协助制定销售投标及交付,协助销售产品展示并提出销售建议,参与产品演示介绍。 协助识别潜在客户,与客户保持沟通并建立合作关系,促进销售业务增长。 掌握基本的产品知识与特性,了解基本市场形势,刺激客户的产品需求...

Cargill

China
12 days ago

Technical Sales Representative

主要职责 1.管理客户关系并提供相关服务,根据既定的市场开发原则在指定区域开拓新的客户,并保持从现有客户获得持续的销售业绩。 2. 提供销售,活动及成本预算方面的信息,以利于销售经理做出有效的判断。 3. 在既定的客户中,根据系统的调研和沟通,最大可能的发现影响客户现在及未来的商业机会及购买决定。 4. 制定客户开发计划,并达到销售目标。 5. 随时给医疗专家提供产品技术支持。 6. 在负责的相关销售区域,了解当地的医疗市场及影响客户选择的竞争对手策略。 7. 学习以保持对公司产品、临床应用、管理法规要求的质量标...

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)

China
5 days ago

Sales Representative

Evolve within the Commercial Channel development job family, with a GGS grade from 1 to 7 Job Posting End Date: Target Hire Date : 2021-09-13-07:00 Target End Date :

pernod ricard

China
11 days ago

Sales Representative

 ...orders & ensure orders are properly passed thru - Build customer relationship based on trust, expertise and reliability - Reach sales targets and defined sales KPIs - Recommend improvement in sales processes by evaluating results and competitive developments - Transfer... 

pernod ricard

China
19 days ago

Technical Sales Representative

1. 手术技术支持:在心脏起搏器手术操作过程中协助临床医生使用雅培起搏器及相关产品,提供专业技术支持 2. 临床技术支持:协助临床医生完成起搏器安装后随访及程控工作,在工作中为临床医生提供专业的咨询服务。 3. 配合销售人员进行市场推广宣传,维护公司良好形象,负责相关医生的专业教育及市场活动的开展。 4. 老板交代的其他相关工作。 任职要求 1. 学历要求:本科及以上学历(生物医学/工程学/生物学/临床医学等专业背景优先); 2. 语言要求:良好的英文基础(CET-4,书写及口语)及计算机基础; 3. 技能...

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)

China
13 days ago

NE Sales Representative

Date Posted: 2021-06-14-07:00 Country: China Location: LOC3999:Zibo, Shandong, China 新梯销售代表 Otis is An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion...

Information Systems Resource Centre Pvt. Ltd.

China
13 days ago

Sales Representative II

 ...1. Take charge in promotion of diabetic products in target area, and realize sales target of the company. 2. Client management in the target area, including filing and updating client data, maintaining client relations, and utilizing resources of the company in a reasonable... 

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)

China
13 days ago

Sales Representative

 ...An exciting opportunity has arisen for an experienced, enthusiastic and passionate Sales Representative to join our Vascular Division. The position is accountable for the promotion and sales of our innovative product portfolio including a number of market-leading products... 

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)

China
19 days ago

Sales Representative

 ...Position Summary ~ Responsible for internal and external customer sales support w/o significant exposure to Customers. Supports sales staff in RFQ, Contract Management and LRP. Principal Accountabilities / Responsibilities Ensure the implementation of all company... 

BorgWarner Inc.

China
19 days ago

Technical Sales Representative

 ...(Senior)Technical Sales Representative Key Responsibilities 主要职责: 管理客户关系并提供相关服务,根据既定的市场开发原则在指定区域开拓新的客户,并保持从现有客户获得持续的销售业绩。 提供销售,活动及成本预算方面的信息,以利于销售经理做出有效的判断。 在既定的客户中,根据系统的调研和沟通,最大可能的发现影响客户现在及未来的商业机会及购买决定。 制定客户开发计划,并达到销售目标。 随时给医疗专家提供产品技术支持。 在负责的相关销售区域,了... 

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)

China
11 days ago

Medical Sales Representative

主要工作职责及内容 : 负责公司成人营养产品在目标区域内的品牌宣传和医院推广, 并达成公司分配的各项品牌宣传目标和销售目标; 负责目标区域内医院管理,完成公司安排的各类医院管理指标; 按照公司要求,定期拜访所负责的医院,与医护人员保持良好客合作关系; 负责跟进并落实重点医院的各项工作开展; 能根据实际情况安排工作重点,为下属设定工作目标并定期跟进完成情况; 合理使用公司分配的资源,包括FOC、费用、大型活动支持等; 与当地商务团队互相配合、合作; 能针对区域内竞争对手的运作,及时...

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)

China
6 days ago

Sales Development Representative

1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới và Triển khai thực hiện các công tác phát triển thị trường Làm việc trực tiếp với đội Sales để cung cấp insights, liên tục đổi mới và tối ưu các kênh bán hàng Xây dựng, thực thi và đo lường các chiến lược mở kênh bán hàng m... 

Base.vn

Vietnam
8 days ago

Service and Sales Representative

 ...Job Description : The Service and Sales Specialist is an entry level position responsible for responding to service inquiries through inbound telephone and mail communications in coordination with the Customer Service team. The overall objective of this role is... 

Citi

China
3 days ago

Sales Support Representative

See job description for detailsSales Support - Fleet Management Your new company With over 25 years of Financial Services...  ...Management. They are seeking a motivated and passionate Sales Support Representative to join their Western Sydney team! Your new role As... 

Hays Banking

Australia
3 days ago